Hadsund

Fire spor åbne på Hadsundbroen over julen

Foto: Vejdirektoratet.

Renoveringsarbejdet på broen lukker ned før jul, så der er passage i alle fire spor. I 2022 venter en kort periode med de afsluttende arbejder.

Vejdirektoratets entreprenør begyndte i foråret 2021 arbejdet med at udbedre skader i betonen på undersiden af brodækket samt på bropillerne på den 45-årige bro. Arbejdet er tæt på færdigt, og nu indstiller entreprenøren arbejdet hen over julen og nogle uger ind i det nye år. Det fortæller Lene Højris Jensen, som er Vejdirektoratets fagprojektleder på brorenoveringen.

”Vi er stort set i mål med renoveringen, men der mangler 2-3 ugers arbejde med at skifte lejer på et enkelt brovederlag og udskiftning af nogle fugebånd. Det er et arbejde, som er meget vejrfølsomt, da entreprenøren også skal foretage malearbejde. Derfor er det besluttet at stoppe før jul og genoptage arbejdet i det nye år,” siger hun.

Indtil videre forventer hun, at arbejdet begynder igen omkring midten af januar 2022, men hun understreger at det kommer det meget an på vejrsituationen.

”Under renoveringsarbejdet har vi lagt beslag på det ene af broens fire kørespor, men i forbindelse med pausen i arbejdsperioden fjerner entreprenøren sin afspærring, så der i juleferien og et par uger ind i det nye år vil være fuld passage i alle spor,” siger Lene Højris Jensen.

Når arbejdet bliver genoptaget, vil der igen blive inddraget et enkelt kørespor.

Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener som arbejdet måtte medføre for såvel trafikanter som naboer til broen.

Kommentarer