Samfund

Historisk: Blinde og svagsynede kan gå alene i stemmeboksen

Ibos har produceret 1205 overlægsplader til afstemningen om EU-forsvarsforbeholdet. Foto: Instituttet for Blinde og Svagsynede (Ibos).

13 år efter at Danmark ratificerede FN’s Handicapkonvention får blinde og svagsynede mulighed for at stemme uden at have en hjælper med ind i stemmeboksen.

Det er på mange måder en historisk afstemning, når danskerne skal afgive deres stemme om EU-forsvarsforholdet den 1 juni. Ud over den vigtige beslutning har valget nemlig potentiale til at få en skelsættende betydning for personer med synshandicap. Det bliver nemlig for første gang muligt for blinde og svagsynede i Danmark at afgive en stemme, helt uden at andre ved, hvad man har stemt. Hvert valgsted skal nemlig kunne tilbyde en overlægsplade forsynet med to felter samt ordene ja og nej anført i punktskrift. Det betyder de facto, at der kan opnås 100 procent hemmelighed i forbindelse med valget.

Det er en milepæl for blinde og svagsynede i Danmark, idet vi nu, i hvert fald når det gælder folkeafstemninger, får samme mulighed for at afgive en hemmelig stemme på lige fod med alle andre vælgere. Landsformanden i Dansk Blindesamfund, Ask Abildgaard, ser frem til, at man som vælger med et synshandicap kan afgive sin stemme uden at være afhængig af andre.

– Det er historisk, når jeg og andre blinde og svagsynede for første gang nogensinde får mulighed for at sætte mit kryds uden andres hjælp. Hemmelig afstemning gælder nu også for personer med synshandicap. Det er meget tilfredsstillende, siger Ask Abildgaard.

Hvis man ikke ønsker at bruge overlægspladen, er det stadig muligt selv at udpege sin ledsager, der skal assistere med stemmeafgivningen i stemmeboksen. Det har været muligt ved lov siden 2017 selv at udpege sin hjælper, og hvis man ønsker det, kan man også bede to valgtilforordnede om at gå med ind og assistere med at sætte krydset.

– Vi vil deltage aktivt i fællesskabet, og vi glæder os til at være med til demokratiets festdag på samme vilkår som alle andre. Jeg håber, at alle blinde og svagsynede får en god oplevelse, når krydset skal sættes, siger Ask Abildgaard.

13 år efter at Danmark ratificerede FN’s Handicapkonvention er det endelig lykkedes at sikre hemmelig afstemning for blinde og svagsynede ved folkeafstemninger. Dansk Blindesamfund kæmper for og ser frem til, at retten til hemmelig afstemning udvides til andre valg, eksempelvis folketingsvalg. Her er overlægspladen ikke en mulighed, men i Dansk Blindesamfund er håbet, at overlægspladen kan give inspiration til andre fremskridt og alternative løsninger, når det gælder valghemmelighed.

Muligheden med overlægspladen gælder under brevstemningen frem til 28. maj samt på selve valgdagen den 1. juni.

Kommentarer