Samfund

Nu får de alleryngste deres egen science festival

Foto: Lenette Schunck

Med en bevilling fra Novo Nordisk Fonden på to mio. kr. er Danmarks første Mikro Science Festival en realitet. De 0 til 6-årige får til efteråret mulighed for at udforske science-temaerne ’luft’ og ’liv & død i naturen’. Samtidig får det pædagogiske personale en kæmpehåndsrækning til at gennemføre festivalen med børnene. 

Børn i dagtilbud får nu mulighed for at lege små forskere, når de til efteråret får deres helt egen landsdækkende science festival. Hidtil har det primært været elever i skoler og på ungdomsuddannelser, som har fejret science en gang om året under Naturvidenskabsfestival i uge 39. Men nu får de yngste i alderen 0-6 år også redskaberne til at afprøve science og med deres naturlige nysgerrighed undersøge, hvordan tingene hænger sammen i naturen.

Danmarks første landsdækkende Mikro Science Festival bliver fyldt med tilbud til børn i dagpleje, vuggestue og børnehave. Festivalen kommer til at foregå lokalt i institutionerne, hvor det pædagogiske personale får mulighed for at gennemføre nyudviklede udendørs aktiviteter, undersøgelser og forløb med børnene. Science-temaerne kan f.eks. handle om liv og død i naturen eller om luft.

”Vi vil gerne med denne science-tilgang understøtte, at børn får en spirende forståelse for sammenhænge i naturen, bæredygtig udvikling og deres egen rolle i det store system. Og at de tidligt bliver fortrolige med begreber og arbejdsmetoder, der kan understøtte deres naturfaglige dannelsesrejse igennem hele uddannelsessystemet og hen til deres arbejdsliv,” siger Kari Hald fra Naturvejledning Danmark, der skal lede projektet.

Legende og let science

En del af projektet vil også være at klæde det pædagogiske personale på fagligt, så personalet oplever at det er let og legende at arbejde med science i hverdagen. Udvalgte institutioner får både i år og i 2023 mulighed for at deltage i sidemandsoplæring sammen med en naturvejleder.

”Den voksnes rolle er central. Det er den voksne, der skal understøtte og stimulere børnenes erkendelser ved at tage udgangspunkt i leg, eksperimenter og undersøgelser,” siger Kari Hald.

 Novo Nordisk fonden har bevilget to mio. kr. over to år til at opbygge projektet, der får premiere i september:

”Med bevillingen ønsker vi at styrke pædagogernes muligheder for at arbejde med læreplanstemaet ”Natur, Udeliv og Science”, som blev indført i 2018. Desuden er vi optaget af at skabe begejstring blandt de mindste børn for at arbejde med science i bred forstand – og på den måde skabe en gryende interesse for natur og naturvidenskab, som kan bidrage til at styrke science-kapitalen blandt børn og unge,” siger Berith Bjørnholm fra Novo Nordisk Fonden.

 Naturvejledning Danmark vil folde Mikro Science Festivalen ud i et tæt samarbejde med det nationale naturfagscenter, Astra, der hvert år arrangerer Naturvidenskabsfestival for elever i skoler og på ungdomsuddannelser. Micro Science Festival kommer til at ligge parallelt med Naturvidenskabsfestival i uge 39, og begge parter håber, at der skabes en ny, fælles tradition.

Kommentarer