Hobro

Susanne Nielsen ny velfærdsdirektør i Mariagerfjord Kommune

Susanne Nielsen er ny velfærdsdirektør i Fjordkommunen fra 1. august. Foto: Mariagerfjord Kommune

Mariagerfjord Kommune henter ny børne-, arbejdsmarkeds- og uddannelsesdirektør i Aalborg.

Det bliver Susanne Nielsen, der løber med den nyoprettede stilling som børne-, arbejdsmarkeds- og uddannelsesdirektør i Mariagerfjord Kommune. Susanne kommer fra en stilling som chef for ‘Sammenhæng og Kvalitet’ hos Aalborg Kommunes børne- og ungeforvaltning, hvor hun har ansvaret for de specialiserede skole- og dagtilbud, PPR, SSP, skoletjenesten og kulturskolen.

Ledererfaring

Susanne Nielsen har desuden en bred lederkarriere i bagagen fra nabokommunen Rebild som blandt andet centerchef for Arbejdsmarked og Borgerservice og som funktionsleder og teamleder i Jobcentret.

Ifølge kommunaldirektør Anne Velling er netop ledererfaringerne fra såvel skole og dagtilbudsområdet som arbejdsmarkedsområdet årsagen til, at Susanne Nielsen passer som hånd i handske til Mariagerfjord Kommunes nyoprettede topstilling som børne-, arbejdsmarked og uddannelsesdirektør.

– Vi har haft fornøjelsen af et flot ansøgerfelt og pilen peger på Susanne, fordi hun har de helt rigtige erfaringer og har vist sort på hvidt, at hun både er driftssikker og udviklingsorienteret med en solid forståelse for arbejdet i en politisk styret organisation og har et godt blik for det tværgående, siger Anne Velling.

Desuden lægger kommunaldirektøren vægt på Susanne Nielsens gode lederevner.

– Jeg ser Susanne som en stærk lederprofil, der virkelig har noget på hjertet. Jeg er sikker på, at Susanne vil have let ved at tilegne sig vores ledelsesværdier. Jeg opfatter hende som meget ligetil, tydelig i sin kommunikation og vil kunne understøtte et godt samarbejde omkring kerneopgaverne og skabe engagement blandt hendes ledere og medarbejdere. Jeg glæder mig til at byde Susanne velkommen til vores ledergruppe, siger Anne Velling.

Unik mulighed

Skønt Susanne er glad for sit nuværende chefjob i Aalborg Kommune, kunne hun ikke sige nej til at stå i spidsen for Mariagerfjord Kommunes dagtilbud og skoler, samt arbejdsmarkeds og uddannelsesområdet.

– Jeg er optaget af, hvordan vi styrker borgernes mulighed for at indgå i positive fællesskaber lige fra barnsben i daginstitutioner og skoler til voksenlivets fælleskaber på arbejdsmarkedet. Derfor ser jeg direktørjobbet i Mariagerfjord Kommune som en unik mulighed for at stå i spidsen for de velfærdsområder, jeg virkelig brænder for, siger Susanne Nielsen.

Den kommende direktør lægger desuden vægt på, at Mariagerfjord Kommune har en særlig samarbejdsånd.

– Jeg har lagt mærke til, at man har sund tradition for et tillidsfuldt samarbejde mellem administrationen og byrådet. Det har også haft betydning for, at jeg nu har lyst til at prøve kræfter med direktørjobbet. Jeg tror nemlig på, at vi finder de bedste løsninger, når politikere, embedsmænd, ansatte og borgerne samarbejder på tværs, slutter Susanne Nielsen.

Susanne Nielsen er uddannet socialrådgiver og har efteruddannet sig flittigt inden for ledelse. Hun har blandt andet taget en diplom i ledelse fra UCN og en Master of Public Governance fra Aalborg Universitet. Susanne er gift og har to børn på henholdsvis 10 og 13 år.

Susanne Nielsen har første arbejdsdag i Mariagerfjord Kommune 1. august 2022.

Kommentarer